Massage

Hvordan kan massage være en hjælp?

Ved korrekt givet massage stimuleres blodgennemstrømningen og affaldsstoffer frigøres. Lymfesystemets drænende virkning bliver også mere effektivt, hvorved affaldsstofferne lettere fjernes fra det behandlede væv, og der skabes bedre balance og smidighed i muskulaturen. Massage kan også have en psykologisk virkning og få dig til at føle dig afslappet og mindre stresset. Massage er godt fordi det:

  • Skaber varme grundet friktion (gnidningsmodstand)
  • Øger smidigheden i vævet pga. karudvidelse
  • Stimulerer kredsløbet
  • Øger lymfedræningen og affaldsstoffer ledes væk
  • Løsner op for spændte muskler
  • Forebygger og afhjælper infiltrationer/myoser
  • Stimulerer frigivelsen af endorfiner, der nedsætter smerter og giver en afslappende effekt
  • Stimulerer hudens følenerver, hvilket skaber afslapning til musklerne
  • Giver øget velvære både fysisk og psykisk

Da der frigives mange ophobede affaldsstoffer under en massagebehandling, er det vigtigt at drikke rigeligt med vand efter behandlingen, så affaldsstofferne bliver skyllet ud.

Dybdegående massage anvender man til fjernelse af affaldstoffer, såsom mælkesyre, der ophobes i muskulaturen under eller umiddelbart efter hårdt muskelarbejde. Ved monotomt muskelarbejde, kan der foruden en oplagring af “affaldsstoffer”, udvikles myoser, som vil “blokere” musklernes optimale virkning.

En anden massageteknik er udspænding af muskler, sener og fascier (muskelhinder). Når man udfører udspændingsmassage, vil man få en effekt, som ikke kan opnåes ved normal udspænding, hvor man forlænger musklerne i længderetningen. Ved massagen kan man trække muskelfibrene i alle retninger, altså ikke kun på langs, men også på tværs. Dette har en fordel, da man under normal udstrækning ofte bliver hæmmet af begrænsningen af den normale ledbevægelighed.